ผู้รับ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

เลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการส่ง :   สามารถใช้งานได้อีก 20 วัน หากประสงค์ใช้งานต่อโปรดติดต่อผู้พัฒนาระบบ
เฉพาะเขตของท่านทุกเขตทั่วประเทศ
update E-Money05  วันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 11:07 น.
update P-Money(ลูกจ้างชั่วคราว)  วันที่ 03 ธันวาคม 2556 เวลา 22:15 น.

อัพเดทโปรแกรมเริ่มต้นใช้งาน 
ดาวน์โหลดข้อมูล จำนวน 2 ไฟล์ จัดการข้อมูลผ่านเน็ต   คู่มือจัดการข้อมูลผ่านเน็ต
  
ไฟล์ที่ต้องส่งขึ้นอินเทอร์เน็ต 
ชื่อไฟล์ในเครื่องที่ติดตั้งระบบ E-Moneyสถานะชื่อไฟล์ในอินเทอร์เน็ต
C:\m5808\NET\ทุกไฟล์    ได้แก่  cremhelp1.html  school.html  t255808.php  desc5808.sql  sala5808.sql  user5808.sql
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 22/05/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1