ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวนันทพร สีลาโสบ้านร้องเรือโรงเรียนบ้านหนองตอ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
2นางสาวแสงจันทร์ ถาน้อยวัดต้นโชคลาออกจากราชการ 
3นายพรศักดิ์ คำมะยอมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1ถึงแก่กรรม